Vitta de un Conquistador

Saturday, October 08, 2005

¡Pobre Tonto!...
Ingenuo charlatán
que fuí paloma...
por querer ser gavilán...